تبلیغات
سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان - مطالب بازرسی و نظارت
IMG4UP
به سامانه اطلاع رسانی سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان خوش آمدید.

آئین نامه تخلفات

۱- تخلفات تاکسیران (دارنده پروانه تاکسیرانی )

۲- تخلفات تاکسیدار (دارنده پروانه بهره برداری)

۳- شرکتهای حمل ونقل مسافر (آژانسهای تاکسی سرویس)


ادامه مطلب
طبقه بندی: بازرسی و نظارت، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه یکم مهرماه سال 1389 توسط سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان

شرح وظایف واقدامات توسط امور بازرسی ونظارت سازمان

به منظور بازرسى و نظارت بر اجراى هر چه بهتر قوانین و مقررات مربوط به سازمان و پیشگیرى از بروز هرگونه تخلف و رسیدگى به شكایات و نارضایتیهاى شهروندان و... واحد بازرسى بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه بر اساس میزان تردد و تراكم حمل و نقل خودرو در سطح شهرستان بر نحوه فعالیت انواع وسائل نقلیه عمومی نظارت دارد.

انواع بازرسی

الف« بازرسى نوبه‏اى: طبق زمانبندى مشخص و برنامه ریزى قبلى براى كنترل و نظارت دقیق‏تر بر نحوه فعالیت انواع وسائل نقلیه عمومی و همچنین شركتهاى حمل و نقل مسافر و آژانسهاى تاكسى تلفنى و براساس اولویتها به صورت روزانه انجام مى‏شود.

ب« بازرسى غیر نوبه‏اى: بر اساس گزارشات واصله از طریق تلفن، كتبى،حضورى پس از احراز صحت و سقم گزارش به فوریت پیگیرى و اقدام خواهد شد.

ج« بازرسی نامحسوس :که در این زمینه با بکارکیری افراد با تجربه ومجرب بصورت برنامه ریزی شده  نسبت به کنترل و نظارت به شیوه نامحسوس اقدام میگردد.

وظایف بازرسی و نظارت

الف: بازرسى و نظارت

1-      امورخطوط ویژه وتاكسیهاى گردشى:

صدور برگ اخطاریه براى رانندگان متخلف از مجموعه قوانین تاکسیرانی

سرکشی روزانه از امور تاکسیرانی شهری و برون شهری(خط ویژه)

سرکشی از ایستگاههای تاکسی تعریف شده

2-      آژانسهاى تاكسى سرویس و شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى:

با استفاده از روشهاى مختلف و استفاده از امكانات موجود بر نحوه فعالیت آژانسهاى تاكسى سرویس و شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى نظارت داشته كه نتیجه آن به صورت گزارش تنظیم و براى اقدامات بعدى در سیستم داخلى سازمان ارائه و از طریق دستگاههاى ذیربط نیز پیگیرى و اقدام مى‏گردد.

3-      امور خطوط اتوبوسهای واحد شهری:

      بر اساس برنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان در مسیر شهری و بین شهری شهرهای زرین شهر، فولادشهر ، سده لنجان ،چمگردان ، زاینده رود ، ورنامخواست ، چرمهین و باغبهادران

4-      امور فروش بلیط اتوبوس واحد :

سرکشی و نظارت مستمر بر فروشندگان ثابت و سیار بلیط اتوبوس واحد

5-      ابلاغ بخشنامه‏ها و اطلاعیه‏هاى سازمان

6-      پیگیرى در خصوص اجراء آراء هیأت انضباطى مربوط به متخلفین از قوانین امور حمل و نقل

7-      سرویس مدارس  

کنترل مجوز و نحوه سرویس دهى خودروهاى سرویس مدارس و رعایت تعداد ظرفیت مجاز دانش آموزو نظارت و بازرسی از فعالیت شركتهاى حمل و نقل دانش آموزى در ارتباط با كنترل سرویس مدارس و رسیدگى به شكایات و نارضایتى‏هاى احتمالى دانش‏آموزان و اولیاء آنها و مدیران مدارس
ب: رسیدگی به شکایات مردمی

شهروندان هرگونه شكایت خود را بصورت مکتوب و یا با شماره تلفن 03342234821به امور بازرسى و نظارت سازمان اعلام نموده كه پس از بررسى موضوع (در صورت لزوم با حضور شاكى)، وفق مقررات ، وبررسی انجام گرفته و یا  از طریق هیات انضباطی تخلفات نتیجه در پرونده مربوطه درج مى‏گردد.
انواع شکایت 1- بصورت کتبی 2- بصورت تلفنی

ج: بازدید از انواع تاکسی خطی وگردشی و آژانسها و شرکت های حمل و نقل مسافر :

بازدید خودرو بر اساس قوانین و مقررات تاکسیرانی و تکمیل فرم مربوطه و ارجاع به امور تاکسیرانی سازمان منجمله داشتن آرم تاکسیرانی دربهای جلوی خودرو ، تابلوی تاکسی ، درج مسیر تاکسی ، درج کد شناسائی تاکسی بصورت فارسی ، برگ معاینه فنی ، برچسب نرخ کرایه و .......

ح : ارجاع موارد تخلف به هیات انضباطی تخلفات بصورت تشکیل پرونده

كلیه پرونده هایى كه از طریق گزارشات ارسالی به سازمان وصول گردیده بعد از تنطیم و تکمیل اسناد جهت بررسی وصدور رای به هیات انضباطی تخلفات ارجاع واقدام میگردد.


طبقه بندی: بازرسی و نظارت، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه یکم مهرماه سال 1389 توسط سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان
قالب وبلاگ