تبلیغات
سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان - قانون جدید اخذ تخلفات راهنمایی و رانندگی
IMG4UP
به سامانه اطلاع رسانی سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان خوش آمدید.

اجرای قانون جدید اخذ تخلفات راهنمایی و رانندگی از 10 اردیبهشت/ رانندگان متخلف نمره منفی می‌گیرند .
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی كشور از اجرای قانون جدید اخذ تخلفات راهنمایی و رانندگی از 10 اردیبهشت خبر داد. بر اساس این قانون رانندگان متخلف نمره منفی دریافت می کنند. اگر مجموع نمرات منفی به 30 برسد در مرحله اول گواهی‌نامه برای 3 ماه توقیف و مبلغ 400 هزار ریال باید برای دریافت گواهی‌نامه بپردازند.


به گزارش خبرنگار شهر، سردار اسكندر مومنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ابلاغ قانون اخذ تخلفات راهنمایی و رانندگی و تدوین آن ، پلیس راهنمایی و رانندگی از دهم اردیبهشت امسال این قانون را اجرا می‌كند.
وی با اشاره به اینكه در حال حاضر 13 میلیون خودرو در كشور وجود دارد گفت: قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی همه عوامل دخیل در حمل و نقل را شامل می‌شود و به هیچ عنوان نگرانی در خصوص اجرای آن برای مردم نباید وجود داشته باشد چرا كه اجرای این قانون جز تسهیل و آرامش برای مردم چیز دیگری در بر نخواهد داشت و تنها افرادی كه به قانون شكنی و تخلف اصرار دارند باید از اجرای این قانون نگران باشند.
سردار مومنی اظهار داشت: این قانون حقوق و تكلیف مردم را به خوبی مشخص كرده است و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم هیچ اجحافی به مردم شود و برای اجرای آن آموزش‌های لازم به ماموران داده شده است.

*افزایش اعتبار معاینه فنی در قانون جدید:

وی یكی از تسهیلات این قانون برای رانندگان را افزایش مدت اعتبار معاینه فنی ذكر كرد و گفت: در حال حاضر خودروهای صفر پس از 2 سال ملزم به اخذ برگه معاینه فنی هستند. اما در قانون جدید این اعتبار از 2 سال به 5 سال افزایش یافته است.


همچنین تمامی خودروهایی كه باید معاینه فنی داشته باشند به شدت از طرف پلیس كنترل می شود و اجازه تردد به خودروهایی كه معاینه فنی دریافت نكرده‌اند داده نخواهد شد. البته خودروهای صفر كیلومتر كه زیر 5 سال عمر داشته باشند نباید نقص فنی موثر داشته باشند. در غیر این صورت پلیس از تردد خودروها جلوگیری می‌كند.


*رانندگان دیگر در هر شرایطی در تصادف با عابر پیاده مقصر نیستند:

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی كشور افزود: یكی دیگر از قوانین خوبی كه در این قانون در نظر گرفته شده است موثر شناخته شدن راه و خودرو در تصادفات است. به این صورت كه اگر راه و یا خودرو در تصادفات مقصر شناخته شوند عوامل مجموعه باید جبران خسارت كنند.

وی با اشاره به یكی از بندهای این قانون گفت: اگر عابر پیاده از مسیر مشخص شده مانند پل عابر و خط كشی عبور نكند و دچار سانحه شود راننده مقصر نخواهد بود.

سردار مومنی ادامه داد: از افراد معتمد تحت عنوان بازرسان نامحسوس برای اعمال قانون در نظر گرفته می‌شود.


شورای حل اختلاف جرایم رانندگی حذف شد :

وی اظهار داشت: همچنین اعتراضات مردمی نسبت به جریمه‌های خود در دو مرحله در قانون جدید رسیدگی می‌شود، مرحله اول در اجراییات راهنمایی و رانندگی و در مرحله دوم در شعب ایجاد شده قضایی در مناطق راهنمایی و رانندگی رسیدگی می‌شود كه در این شعب بازرسانی با حكم مستقیم رییس قوه قضاییه مستقر می‌شوند و یك كارشناس راهور و نسبت به اعتراضات رسیدگی خواهد كرد و شورای حل اختلاف حذف می شود.

امتیاز منفی برای رانندگان متخلف:

سردار مومنی عنوان كرد: در قانون جدید نمره منفی برای رانندگان متخلف در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال مصرف مواد مخدر ، الكل و یا روانگردان برای رانندگان خودروهای شخصی 10 امتیاز منفی و برای خودروهای عمومی 20 امتیاز منفی در نظر گرفته شده است و اگر مجموع نمرات منفی به 30 برسد در مرحله اول گواهی‌نامه برای 3 ماه توقیف و مبلغ 400 هزار ریال باید پس از 3 ماه برای دریافت گواهی‌نامه بپردازند.

در مرحله دوم اگر مجموع نمرات منفی به 25 برسد گواهی‌نامه برای 6 ماه توقیف و بعد برای دریافت گواهی‌نامه باید مبلغ 600 هزار ریال بپردازند

در مرحله سوم اگر مجموع امتیازات به 20 امتیاز منفی برسد گواهی‌نامه ابطال می‌شود و پس از طی مراحل قانونی پس از یكسال می‌توانند گواهی‌ اخذ كنند.


سردار مومنی گفت: هر راننده در هر روز برای جرایم رانندگی فقط یک بار نمره منفی دریافت میکند البته برای جرایمی مانند تخلف سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حركات مارپیچ، حركت با دنده عقب و حركات نمایشی در صورت تکرار نمره منفی دوباره تعلق می گیرد به این معنی كه اگر فردی در یك روز این تخلفات را تكرار كند به تعداد تخلفات در یك روز نمره منفی براساس آیین نامه دریافت می‌كند.

وی جریمه استفاده از الكل ، مواد روانگردان و مواد مخدر را مبلغ 200 هزار تومان ذكر كرد و گفت: علاوه بر جریمه و اعمال امتیاز منفی، گواهی‌نامه فرد به مدت 6 ماه توقیف و بعد به دادگاه معرفی خواهد شد و همچنین در صورت انجام دو تخلف 6 گانه‌ای كه ذكر شد علاوه بر جریمه و اعمال امتیاز منفی ، خودرو برای 3 روز توقیف خواهد شد.

سردار مومنی گفت: اگر كسی 6 ماه پس از آخرین بار دریافت نمره منفی تخلفی انجام ندهد تمامی نمرات منفی آن حذف می شود. همچنین تمامی امتیازات منفی در سوابق گواهی‌نامه هر فرد نقض می‌شود و پس از رسیدن به حد غیرمجاز ، اخطاریه به آدرس گواهی‌نامه و یا پلاك فرد ارسال می‌شود، بنابراین باید آدرس‌های ذكر شده در صورت تغییر حتما به پلیس اطلاع داده شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی كشور با اشاره به اینكه 6 تخلف ذكر شده از 100 هزار ریال تا یك میلیون ریال جریمه نقدی در نظر گرفته شده است گفت: هر ساله این مبالغ براساس نرخ رسمی تورم در كشور افزایش پیدا می‌كنند.

تشریح جدول نمرات منفی :


رییس پلیس راهنمایی و رانندگی كشور جدول نمرات منفی برای تخلفات رانندگان پر خطر بر قانون جدید اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی را تشریح كرد: 

سردار مومنی در این باره گفت: هر گونه حركات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حركت موتور سیكلت بر روی یك چرخ برای وسایل نقلی شخصی 8 امتیاز و برای وسایل نقلیه عمومی 10 امتیاز منفی در نظر گرفته شده است.

همچنین تجاوز از سرعت مجاز برای وسایل نقلیه شخصی 10 امتیاز و برای وسایل نقلیه عمومی 15 امتیاز منفی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: سبقت غیر مجاز در مسیرهای دوطرفه برا ی وسایل نقلیه شخصی 5 امتیاز و وسایل نقلیه عمومی 10 امتیاز ، عبور از چراغ قرمز برای وسایل نقلیه شخصی 5 امتیاز وسایل نقلیه عمومی 10 امتیاز منفی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حركت بطور مارپیچ برای وسایل نقلیه شخصی 3 امتیاز و وسایل نقلیه عمومی 5 امتیاز در نظر گرفته شده است.


حركت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها برای وسایل نقلیه شخصی 5 امتیاز و وسایل نقلیه عمومی 7 امتیاز در نظر گرفته شده است.

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و یا افیونی برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی 10 امتیاز و وسایل نقلیه عمومی 20 امتیاز منفی، عبور از محل ممنوعه برای وسایل نقلیه شخصی 4 امتیاز و وسایل نقلی عمومی 6 امتیاز، انحراف به چپ برای وسایل نقلیه شخصی 5 امتیاز و وسایل نقلیه عمومی 9 امتیاز برای عبور وسایل نقلیه از پیاده رو برای وسایل نقلیه شخصی 5 امتیاز و وسایل نقلیه عمومی 7 امتیاز منفی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینكه عدم رعایت حق تقدم عبور برای وسایل نقلیه شخصی 4 امتیاز منفی و برای وسایل نقلیه عمومی 6 امتیاز منفی در نظر گرفته شده است افزود: دور زدن در محل ممنوع برای وسایل نقلیه شخصی 3 امتیاز و برای وسایل نقلیه عمومی 5 امتیاز، استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 كیلومتر برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی 3 امتیاز و وسایل نقلیه عمومی 5 امتیاز منفی در نظر گرفته شده است.(خبرگزاری شهر)


طبقه بندی: اخبار، 
نوشته شده در تاریخ شنبه دهم اردیبهشتماه سال 1390 توسط سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان
قالب وبلاگ